Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Муса Тажетдинович Ерниязовтың қайтыс болыўы мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги кеўил билдиреди

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы, Өзбекстан Каҳарманы Муса Тажетдинович Ерниязовтың өмирден көз жумыўына байланыслы марҳумның шаңарақ ағзаларына, ағайин-туўысқанларына, досларына ҳәм пүткил Қарақалпақ халкына терең қайғырыў менен кеўил билдиреди.

Өмириниң соңғы демлерине шекем халықтың дәртин өз дәрти деп билген әжайып инсан Муса Тажетдинович Ерниязовтың  естелиги әўладлар жүрегинде мәңги сақланады.

Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги

Бөлимлер