Муса Ерниязов Тажетдиновичтиң қайтыс болыўы мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикаси Әдиллик министрлиги кеўил билдиреди

Өзбекстан Қаҳарманы Муса Ерниязов Тажетдиновичтиң қайтыс болыўы мүнәсибети менен кеўил билдириў

Атақлы мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик искер, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси баслығы – Өзбекстан Республикасы Сенаты баслығының орынбасары, Өзбекстан Қаҳарманы Муса Тажетдинович Ерниязов усы жылы 31-июль күни 73 жасында аўыр кеселликтен соң дүньядан өтти.

Муса Тажетдинович Ерниязов өмир жолы даўамында бир қатар басшы лаўазымларында жемисли искерлик көрсетип, өзиниң үлкен басшылық потенциалы, бай билим ҳәм тәжрийбеси, мәнәўий пазыйлетлери, Ӱатанымыз алдындағы өлшеп болмайтуғын ислери, муҳаббаты ҳәм садықлығы менен ҳақлы рәўиште халқымыздың қәлбинен терең орын алған уллы инсан еди.

Қарақалпақ жеринде өткен жыллар даўамында жүз берген бәрше үлкен өзгерислер Муса Тажетдинович Ерниязовтың исми ҳәм әмелий искерлиги менен тығыз байланыслы. Ол қарақалпақ елиниң ҳақыйқый жетекшиси сыпатында бәрқулла халық тәшўиши менен жасады.

Халқымыздың уллы перзенти, атақлы мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик искер, пидайы инсан Муса Тажетдинович Ерниязовтың естелиги жүреклеримизде мәңги сақланып қалады.

Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлиги жәмәәти Муса Тажетдинович Ерниязовтың жақынларына, халқымызға терең қайғырыў менен кеўил билдиреди.

Қарақалпақстан Республикаси 
Әдиллик министрлиги

Бөлимлер