Жынаят процессуал кодексине киритилген өзгерислер

2020-жыл 14-май күнги «Өзбекстан Республикасы Жынаят процессуал кодексине жынаят исин жүритиў даўамында қатнасыўшы пуқаралардыӊ ҳуқық ҳәм еркинликлерин қорғаўды күшейттириўге қаратылған өзгерис ҳәм қосымшалар киритиў ҳаққында»ғы ӨРН-617-санлы Нызамы Президент тәрепинен қол қойылып, төмендеги өзгерислер киритилген;

Бириншиден, шахсты иркиў, қорғаўшыдан ўаз кешиў, сондай-ақ шахсты иркиў даўамында өткерилетуғын жеке тинтиў ҳәм алып қойыў процессин видеожазыў арқалы дизимге алыныўы шәрт (52-статьяныӊ 1-бөлими).

Процессуал ҳәрекетларди орынлаўды кешиктирип болмайтуғын жағдайларда, оларды видеожазыў арқалы дизимге алмастан әмелге асырыўға жол қойылады. Усы қағыйда ишки ислер уйымы яки ҳуқық қорғаў уйымы басқа уйым имаратында әмелге асырылатуғын иркип турыўға қарата енгизилмейди.

Шахсты иркиў видеожазыў арқалы дизимге алынбаған ҳалда, иркип турылған шахс ишки ислер уйымлары яки ҳуқық қорғаў уйымы басқа уйымға алып келингенде, видеожазыўдан пайдаланған ҳалда оныӊ процессуал ҳуқықларын түсиндириўи керек. Иркип турылған шахсқа видеожазыў оны көрсетиў арқалы таныстырылады. Иркип турыў, жеке тинтиў өткериў яки алып қойыў баяннамасына процессуал ҳәрекетлер видеожазыў арқалы дизимге алынғанлығы ҳаққында жазып қойылады, видеожазыў материаллары баяннамаға қосып қойылады.

Иркилген шахс ис жүритилип атырған тилди билмесе яки жетерлише билмесе, гүман қылыныўшыныӊ ҳуқықлары оған дилмаш қатнасында биринши сораўға шекем түсиндириледи. Бул ҳаққында баяннамаға жазылады (224-статья).

Екиншиден, иркип турыў тәризиндеги, қамаққа алыў, үй қамағы яки экспертиза өткериў ушын шахсты медицина мәкемесине жайластырыў тәризиндеги процессуал мәжбүрлеў шарасы қолланылғанлығы ҳаққында хабар бериў мүддетине өзгерис киритилди. (Алдын тийисли шараларды қоллаған сорастырыўшы, тергеўши, прокурор яки суд 24 саат даўамында бул ҳаққында хабар бериўи шәрт болған, буннан кейин болса дәрҳал хабар берилиўи шәрт).

Еслетип өтиў керек, шахсқа қарата процессуал мәжбүрлеў шаралары қолланылғанлығы ҳаққында шаӊарақ ағзаларынан бирине, олар болмаған жағдайда болса басқа қарындасларына яки жақын адамларына хабар бериледи. Бул ҳаққында жумыс ямаса оқыў орнына хабар қылыныўы шәрт. Басқа мәмлекеттиӊ пуқарасына қарата бундай шаралар қолланылғанда, Сыртқы ислер министрлигине хабар берилиўи шәрт. Хабарнаманыӊ нусқасы иске қосымша қылыныўы нәзерде тутылған (217-статья).

Нызам «Халық сөзи» газетасында жәрияланған ҳәм 15.05.2020-жылдан күшке кирген.

 

Тахтакѳпир районы әдиллик

бѳлими бас мәсләҳәтшиси Р.Курбанов )

 

Бөлимлер