Ҳәптениң шемби ҳәм екшемби күнлери ҳәр қандай ҳәрекетлениў тоқтатылады

Нөкис қалалық арнаўлы комиссияның қарарына муўапық: 

Усы жылдың 3-август сәнесинен баслап ҳәптениң шемби ҳәм екшемби күнлери ҳәр қандай ҳәрекетлениў (мақсетсиз үйден шығыў), сондай-ақ, арнаўлы рухсатнамаға ийе болған автотранспорт қуралларының ҳәрекетлениўи де тоқтатылады. 

Бунда тек ғана, пуқараларға кешиктирип болмайтуғын қыстаўлы медициналық жәрдем көрсетиў менен байланыслы жағдайдағы пуқаралардың ҳәм медицина хызметкерлериниң жеке автомашиналарына, сондай-ақ, авариялық жағдай жүз бергенде коммунал хызметлерди көрсетиўши арнаўлы (хызмет) автотранспортларына рухсат етиледи.

Сол себепли, усы еки күн даўамында зәрүр болған азық-аўқатлық өнимлерин ғамлап, өз шаңарақ ағзаларыңыз бенен  үйлериңизден шықпаўға шақырамыз.

Қарақалпақстан хабар агентлиги.

Бөлимлер