Коронавирус пандемиясы және қанша ўақыт даўам етеди?

Жәҳән денсаўлықты сақлаў шөлкеми коронавирус эпидемиясы "және узақ" даўам ететуғынлығын мәлим етти, деп жазбақта "xabar.uz"

Онда айтылыўынша, ЖДСШның айрықша жағдайлар комитети күни кеше болып өткен жыйналыста пандемия  халықаралық аҳмийетке ийе айрықша жағдай болып қалмақта, деген жуўмаққа келди.

Экспертлер пандемия менен байланыслы жағдайға және үш айдан соң баҳа беретуғын болды.

Сондай-ақ, қәнигелер ЖДСШ ҳәм оның шериклерине коронавирусқа қарсы гүресиўдеги ҳәрекетлери ушын миннетдаршылық билдирди.

Айдана Алламбергенова

Бөлимлер