Нөкисте KOICA шөлкеми менен биргеликте Саламатлық орайы өз жумысын баслады

Нөкис қалалық медицина бирлеспесине қараслы көп тармақлы поликлиникаcы жанында Кореяның халықаралық бирге ислесиў KOICA  шөлкеми менен биргеликте Саламатлық орайы өз жумысын баслады.

Оның ашылыў салтанатында Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлигиниң бөлим баслығы А.Асқаров, «Саламатлық ҳәм медициналық статистика» институты Қарақалпақстан Республикасы филиалының бөлим баслығы С.Мәмбетниязова, Кореяның халықаралық бирге ислесиў KOICA  шөлкеминиң Өзбекистандағы ўәкилханасының басшысы Им Джонг Хи ҳәм басқалар шығып сөйлеп, мәмлекетлеримиз арасында түрли тараўларда, соның ишинде, денсаўлықты сақлаў саласында биргеликте алып барылып атырған кең көлемли илажларға тоқтап өтти.

Атап өтилгениндей,  Кореяның KOICA  шөлкеми менен «Саламатлық ҳәм медициналық статиктика» институты Қарақалпақстан Республикасы филиалы арасында дүзилген шәртнама тийкарында бир қатар жойбарлар әмелге асырылмақта. Буның айқын көриниси ретинде өз жумысын баслап атырған жаңа орайдың тийкарғы мақсети, халқымыздың саламат турмыс кешириўине, денсаўлығын буннан былай да беккемлеўге күнделикли денетәрбиясы менен турақлы шуғылланыў арқалы ерисиўди кең түрде үгит нәсиятлаўдан ибарат. Соның менен бирге, соңғы жыллары көбейип баратырған жүрек-қан тамыр ҳәм қантлы диабет кеселликлерин келтирип шығаратуғын семизликтиң алдын алыў болып табылады.

Орай ушын үш бөлме ажыратылып, олар жойбар есабынан зәрүр медициналық әсбап-үскенелер ҳәм түрли тренажёрлар менен тәмийинленди. Бул жерге келген пуқаралар дәслеп шыпакер тексериўинен өтип, оның қан басымы, қандағы холестерин ҳәм глюкозаның муғдары анықланады. Оның нәтийжеси бойынша рационал аўқатланыў ямаса денетәрбиясы менен шуғылланатуғын топарларға бөлинген ҳалда шынығыўлар алып барылады. Сондай-ақ, саламат турмыс тәризин қәлиплестириў, ҳәр қандай кеселликликтиң келип шығыў себеплерин ҳәм оның алдын алыў, жеке медициналық билим, артықша салмақтан қутылыў, жасалма дем бериў, аўыз бослығы ҳәм басқа да темаларда семинарлар өткериледи. Буның ушын «Саламатлық ҳәм медициналық статистика» институты Қарақалпақстан Республикасы филиалынан еки шыпакер, бир орта буўын медицина хызметкери волонтёр сыпатында бекитилди.

-Өзбекистан менен Корея мәмлекетлери арасындағы дипломатиялық байланысларға тийкар салынған 1992-жылдан берли жумыс алып барамыз.-дейди KOICA  шөлкеминиң Өзбекистандағы ўәкилханасының басшысы Им Джонг Хи.-Түрли салаларда бүгинги күнге шекем 93,6 миллион АҚШ доллары муғдарындағы бийғәрез жәрдем көрсетилди. Өткен жылдан берли жуқпалы кеселликлердиң диагностикасы ҳәм емлеў, балалар емлеўханаларындағы медицина хызметкерлериниң қәбилетин арттырыў бойынша жойбарларымыз халықтың саламатлығын қорғаў мақсетинде әмелге асырылып атырған кең көлемли реформаларға қосқан үлесимиз болып табылады.

Соның менен бирге, экологиялық қыйын шараятта жасап атырған Қарақалпақстан Республикасына бүгинги күнге шекем денсаўлықты сақлаў, қоршаған орталықты қорғаў, жаслар мәселеси, жәмийеттиң раўажланыўы, балалар тәрбиясы бағдарлары бойынша wy волонтёр жиберилди. Жаңадан ашылған орай болса, Корея мәмлекетиниң денсаўлықты сақлаў тараўындағы алдыңғы тәжирийбесинен келип шыққан ҳалда, халықтың саламатлығын қорғаў, олар арасында кеселликлердиң алдын алыўға хызмет етеди.

Пайтахтымыздағы 1-санлы балалар-жас өспиримлер спорт мектебиниң Таэквондо ИТФ ҳәм каратэ-до дөгереклери жас қатнасыўшыларының көргизбели шығыўлары мийманларда айрықша тәсир қалдырды.

Илаж қатнасыўшылары орайға келип емлениўшилерге жаратылған шараятлар менен жақыннан танысты.

ҚХА

Бөлимлер