ТашПМИ Нөкис филиалында Ислам Каримовтың туўылган кунине бағышлап ушырасыў болып өтти

Усы жылдың 27-январь күни Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалында 30-январь Өзбекистан Республикасының биринши Президенти Ислам Каримовтың туўылган кунине бағышлап ушырасыў болып өтти.

  Бул ушырасыуга мамлекетлик сыйлык ийелеринен Өзбекистан республикасы Қахарманы Ғайратдин Хожаниязов, Қаракалпакстан Республикасы “Нураный” фонды баслыгы Шарап Уснатдинов, Қаракалпақстан Республикасы Руўхыйлық ҳам ағартыўшылык орайы баслыгы Шарапатдин Аяпов, Зульфия атындагы мамлекетлик сыйлык женимпазы, “Дослық ордени”,          ийеси, Қарақалпақстан халық бақсысы Гүлбәхәр Ақымбетова, Өзбекистан Республикасы Президенти стипендиясы жеңимпазы Гулжаҳан Сейтназаровалар қатнасты ҳәм шығып сөйледи.

     Ушырасыў даўамында сөзге шыкканлар Өзбекистан мәмлекетиниң тийкарын салыўшысы, заманымыздың уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий арбабы, өзбек халқынын уллы ҳам ардаклы перзенти, Мәмлекетимиздиң Биринши Президенти Ислам Абдуганиевич Каримов Ўатанымызды бурыны сиясий дүзим карамлылыгынан азат етип, жар жағасына келип калган  елимизди кайтатикледи. 

     Уллы журтбасшымыз аўыр кыйыншылыкларға карамай, жуда кыска дауир ишинде Өзбекистанды жедел ҳәм тураклы рауажланып атырған  заманагой демократиялык мәмлекетке айландырылғанлығы ҳаккында айтып өтти. Сонын менен бирге,  Өзбекистан Республикасы Президенти Ислам Каримовтың  өмир жолы хам сиясий  искерлигине бағышланған “Мустақиллик арафасида ёхуд шўроларнинг сўнги талвасаси ҳүжжетли фильми  ушырасыў қатнасыўшыларының  дыккатына  усынылды.

Диққат: KRuz.uz сайтини Telegram'даги каналини кузатиб боринг

Диққат: Қорақалпоқча қўшиқларни Telegram'даги "Қарақалпақша қосиқлар" каналидан кўчириб олинг

Бөлимлер