Мектеплерди ремонтлаў ушын өзи кимлер жуўапкер? - ХБМ жуўап берди

ӨзР Халық билимлендириў министрлигиниң мәлим етиўинше, оқыў жылының соңғы күнлеринде ата-аналардан мектеп ремонты ушын пул жыйналып атырғаны шеңберинен көплеген мүрәжатлар келип түспекте.

"Өзбекстан Республикасы Президентиниң тийисли Пәрман ҳәм Қарарларында улыўма билим бериў мектеплерин жаңа оқыў жылы ҳәм гүз-қыс мәўсимине таярлаў, ремонтлаў ҳәм инфраструктурасын жақсылаўға жергиликли мәмлекет ҳәкимияты шөлкемлери басшылары жуўапкер екенлиги белгилеп қойылған.

Өзбекстан Республикасының Нызам ҳүжжетлеринде улыўма орта билим алыў бийпул екенлиги кепилленгенин есапқа алып,  мектеплердеги ҳәр қандай мәжбүрий жыйнақлар нызамға қарсы екенлигин мәлим етемиз", дейди министрлик рәсмий каналында.

Ҳүрметли ата-аналар!  

Егер перзентиңиз билим алып атырған мектепте нызамға қарсы пул жыйнақлары болып атырған болса, бул ҳаққында ӨзР Халық билимлендириў министрлигиниң 71 202-09 -09 исеним телефон номерине хабар бериң.

Мектеплерге қалыс қәўендерлик қылыў қәлеўинде болған пуқаралар буны нызамлы жол менен, яғный қәўендерлик қаржыларын мектептиң есап бетине өткерген ҳалда рәсмийлестириўлери мүмкин. Ҳәзирги күнде мектеплерде Бақлаў кеңеслери хызмет көрсетпекте. Бақлаў кеңесине оқыўшылардың ата-аналары, бурынғы питкериўшилер, оқытыўшы ҳәм басқалар сайланыўы мүмкин. Бақлаў кеңеси ағзалары бюджеттен ажыратылған ҳәм қосымша ислеп табылған пулларды нәтийжели ҳәм мақсетли сарыпланыўын бақлаў кепиллигине ийе.

Ҳүрметли мектеп басшылары!  

Мектебиңизде ата-аналардан мәжбүрий пул жыйнақларының алдын алыныўын тәмийинлеўиңизди сораймыз.

KRuz.uzБўлимлар