❗️Халық билимлендириў министрлиги педагогларды ескертеди

Ҳүрметли педагоглар!

Соңғы күнлерде айырым телеграм каналлары ӨзР Халық билимлендириў министрлиги менен шерикликте хызмет көрсетиўи бойынша ҳақыйқатқа туўры келмейтуғын мағлыўматларды берген ҳалда, пуллы мақалалар шығарыў ҳәм пуллы семинарларға қатнасыў хызметлерин усынбақта.

Бул болса сертификат ийелерине нәўбеттеги аттестациядан өтиў, категория ҳәм үстеме алыўда жәрдем болыўы айтылмақта.

Сол мүнәсибет пенен ӨзР Халық билимлендириў министрлиги оқытыўшы -тәрбияшыларды түрли каналлар арқалы берилетуғын сертификатлар ҳеш қандай жеңилликлерге ийе емеслиги ҳәм министрлик педагогларға бул сыяқлы пуллы хызметлер көрсетпейтуғынлығын мәлим етеди.

KRuz.uzБўлимлар