Рак кеселлигинен қорғайтуғын 6 өним ҳаққында билесиз бе?

Чеснок. Оның қурамында рак, әсиресе тери, жуўан ишек ҳәм өкпе рагинен қорғайтуғын бирикпелер бар.

Жүзим ҳәм патокасы (қойыў, созылмалы мазалы зат). Клетка асқынланыўының алдын алатуғын күшли антиоксидант есапланған ресвератролды сақлайды.

Көк чай. Қурамында жуўан ишек, баўыр ҳәм простата рагин раўажланыўының алдын алатуғын ямаса төменлететуғын флавоноидлер бар.

Помидор. Простата, өкпе ҳәм асқазан рагиниң алдын алыўға жәрдем беретуғын ликопен деп аталатуғын бирикпе дәреги болып есапланады.

Замарық. Организмге ракке қарсы гүресиў ҳәм иммунитет системасын беккемлеўге жәрдем беретуғын пайдалы элементлер оғада көп.

Теңиз шөплери. Олар өкпе рагин емлеўде жәрдем беретуғын кислоталарды өз ишине алады.

Усыныс: Рационыңызда усы өнимлердиң болыўы рактен сақланыўдың ең нәтийжели усылы болып есапланады.

Қарақалпақстан хабар агентлигиБўлимлар