⚡️Педагогика билимлендириў жөнелислеринен сыртқы тәлим формасы алып тасланады

Министрлер Кабинетиниң тийисли қарары менен 2023/2024 оқыў жылындағы қабыллаўдан баслап педагогикалық кадрлар таярлаўшы ЖООларының математика ҳәм информатика, физика ҳәм астрономия, химия, биология, география ҳәм экономикалық билим тийкарлары, өзбек тили ҳәм әдебияты, ана тили ҳәм әдебияты (тиллер бойынша), өзбек тили топарларында өзбек тили, шет тил ҳәм әдебияты (тиллер бойынша), шақырыққа шекемги әскерий тәлим, мектеп менеджменти, мектепке шекемги ҳәм басланғыш тәлимде шет тил (тиллер бойынша) ҳәм арнаўлы педагогикаға (искерлик түрлери бойынша) сыртқы тәлим формасына қабыллаў әмелге асырылмайды.

Бул дизимде болмаған тәлим жөнелислерине сыртқы тәлим формасы бойынша оқыўға кеминде бес жыллық педагогикалық жумыс стажына ийе болған шахслар қабыл етиледи.

Оқыў нийетинде болған шахслардың тәлим системасында кеминде бес жыллық педагогикалық жумыс стажына ийе екенлиги “Бирден-бир миллий мийнет системасы” кеңселераралық программалық -аппарат комплексиндеги мағлыўматлар тийкарында белгиленеди.

KRuz.uzБўлимлар