Оқыўшылар мектепте көбирек қайсы тиллерди үйренбекте?

Мәмлекетлик статистика комитети мағлыўматларына көре, 2021/2022 оқыў жылы басына оқыўшыларды оқытылатуғын тиллер бойынша бөлистирилиўи: 

 — рус тили - 643 мың оқыўшы;

 — қарақалпақ тили - 126 мың оқыўшы; 

 — тәжик тили - 65 мың оқыўшы; 

 — қазақ тили - 54 мың оқыўшы; 

 — түркмен тили - 11 мың оқыўшы; 

 — қырғыз тили - 8,2 мың оқыўшы;

 — инглиз тили - 1,5 мың оқыўшы;

KRuz.uzБўлимлар