Республикалық Кеңесиниң шөлкемлестириў конференциясы болып өтти

Нөкисте Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысын муўапықластырыў бойынша Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң шөлкемлестириў конференциясы болып өтти.

Илажда қалалық ҳәм ра­йонлық Кеңеслердиң шөл­кемлестириў мәжилислеринде сайланған делегатлар, министрликлер, кәрхана, мәкеме, шөлкем, жоқары оқыў орынларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Конференцияны  Нөкис районындағы «Төктаў» мәкан пуқаралар жыйынының баслығы Б.Дәрменов басқарып барды.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жыл 3-февральдағы «Мәҳәлле инс­титутын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққындағы» Пәрманының әҳмийети, оннан келип шығатуғын ўазыйпалар туўралы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев бая­нат жасады.

Атап өтилгениндей, ғәрезсиз елимизде мәҳәлле ҳәмийше тәрбия ошағы болып келген. Миллий қәдириятларымызды, үрп-әдет және салт-дәстүрлеримизди келешек әўладқа жеткериўде оның орны ҳәм әҳмийети айрықша. Ғәрезсизлик жылларында мәҳәлле институтының абырайын арттырыў, оның материаллық-техникалық базасын беккемлеў  бағдарында кең көлемли илажлар әмелге асырылды.

Атап айтқанда, бүгинги күнге шекем жүзден аслам нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетлерде пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының жәмийетлик тур­мыс­тың белгили бир саласындағы қатнасы өз сәўлелениўин тапқан болса, соңғы бес жылда жаңа редакциядағы «Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары ҳаққында»ғы ҳәм «Пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаў ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасының нызамлары, мәҳәллелердиң ҳәм олардағы жәмийетлик структуралардың жумысына байланыслы 20 ға шамалас реже қабыл етилип, жәмийетлик тур­мыс­қа енгизилди. Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының материаллық-техникалық базасын беккемлеў мақсетинде соңғы бес жылдың ишинде бир қатар пуқаралар жы­йынларының хызмет имаратлары оңланды және реконструкцияланды, бир қатарына үлги жойбарлар тийкарында жаңадан имарат қурылып, пайдаланыўға тапсырылды. Тараўда ислеп атырған хызметкерлердиң билимин жетилистириў, олардың кәсиплик маманлығын арт­тырыў бойынша оқыў курслары  шөл­кем­лес­тирилди.

Президентимиздиң жоқарыда атап өтилген Пәрманы пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының жергиликли әҳмийетке ийе мәселелерди нәтийжели шешиўдеги ролин арттырыў, олардың материаллық-техникалық базасын буннан былай да беккемлеўге, мәмлекетлик уйымлар ҳәм пуқаралық жәмийети институтлары менен өз-ара бирге ислесиўин еле де раўажландырыўға хызмет етеди. Атап айтқанда, пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының жәмийеттеги орнын ҳәм ролин буннан былай да күшейтиў, оларды орынларда халықтың шын мәнисиндеги мәсләҳәтшисине ҳәм жәрдемшисине айландырыў, жәмийетимизде өз-ара ҳүрмет, мийрим-шәпәәт ҳәм аўызбиршилик орталығын қәлиплестириў, миллий ҳәм улыўмаинсаныйлық қәдириятларды қәстерлеп сақлаў және раўажландырыўда мәҳәллелердиң әҳмийетин ҳәм абырайын буннан былай да арттырыў сыяқлы бир қатар тийкарғы бағдарлар белгиленди. Бул әҳмийетли ўазыйпаларды әмелге асырыўды нәзерде тутатуғын комплексли илажлар бағдарламасы тастыйықланды.

Илажда Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысын муўапықластырыў бойынша Қарақалпақстан Республикалық Кеңесин дүзиў ҳәм оның ағзаларын тасты­йықлаў, республикалық Кеңестиң Устав жойбарын додалаў, қадағалаў-ревизия­лық комиссиясының баслығын және ағзаларын сайлаў, республикалық Кеңестиң атқарыў аппаратының структурасын тастыйықлаў ҳаққындағы мәселелер көрип шығылды.

Конференцияда шөл­кемлестириў мәселеси қаралды. Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысын муўапықластырыў бойынша Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң жәмийетшилик тийкарында баслығы болып Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов, биринши орынбасары болып Т.Романов, баслықтың жаслар мәселелери бойынша орынбасары болып Ш.Ибрагимов, диний-ағартыўшылық мәселелери бойынша орынбасары болып Н.Жамалов, кекселер ҳәм нураныйлар  мәселелери бойынша орынбасары болып Т.Абдихалиқов, хаткери болып Е.Палманов тастыйықланды.

Бул мәселе бойынша «Нураный» қоры Қарақалпақстан бөлиминиң баслығы Ш.Уснатдинов, Нөкис қаласындағы «Қутлы қоныс» мәкан пуқаралар жыйынының баслығы Г.Бердиниязова, «Камалат» жаслар жәми­йетлик ҳәрекети Қарақалпақстан Республикасы Кеңесиниң баслығы А.Дания­ров, Қарақалпақстан Кәсиплик аўқамлары Кеңесиниң баслығы У.Жәл­менов, Қоңырат районындағы «Қарақалпақстан» посёлкалық пуқаралар жыйынының баслығы Қ.Қошымбетова шығып сөйлеп, усыныл­ған кандидатураларды қоллап-қуўатлады ҳәм олардың алдағы жумысларында табыслар тиледи.

Илажда сондай-ақ, Пуқаралардың өзин-өзи бас­қарыў уйымлары жумысын муўапықластырыў бойынша Республикалық Кеңестиң шөлкемлестириў конференциясына делегатлар, республикалық Кеңес жанындағы жәмийетшилик қадағалаў топарының ағзалары сайланып, қала ҳәм районлардағы социаллық-экономикалық шарая­ты аўыр бол­ған пуқаралар жыйынларын комплексли раўажландырыў бойынша мәселе көрип шығылды.

Конференцияда Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысын муўапықластырыў бойынша республикалық Кеңес­тиң ағзасы, Өзбекистан «Мәҳәлле»  қайырқомлық жәмийетлик фондының баслығы  Ш.Жавлонов қатнасты ҳәм алда турған әҳмийетли ўазыйпалар бойынша шығып сөйледи.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Бөлимлер