ҚМУда физикалық ҳәм дөретиўшилик имтиханлары басланды

Дөретиўшилик имтиханлары 17-июль күни басланып, 22-июльға шекем арнаўлы график тийкарында өткерилиўи белгиленген.
17-22-июль күнлери архитектура қәнигелигине ҳүжжет тапсырған абитуриентлер сүўретлеў ҳәм сызыў бойынша, усы сәне аралығында дене мәденияты ҳәм ҳаял-қызлар спорты қәнигеликлери бойынша пайтахтымыздағы спорт манежи, Олимпия резервлери колледжиниң жүзиў бассейни ҳәм университеттиң спорт майданшасында физикалық таярлық бойынша имтиханлар болып өтпекте, деп хабарлады "karinform.uz".

Филология ҳәм тиллерди оқытыў: қазақ тили қәнигелигинен тест сынақлары ҳәм түркмен тили қәнигелигинен жазба жумысы имтиханы 17-июль күни болып өткен болса, бүгин олардың нәтийжеси жәрияланды. Бул қәнигеликлер 19-июль күни тарийх пәнинен имтихан тапсырады.

Журналистика қәнигелигине ҳүжжет тапсырған абитуриентлер болса 20-июль күни жазба жумысы формасында болып өтетуғын дөретиўшилик имтиханынан өтеди.

Бөлимлер