Қанлыкөл район ҳәкимлиги тәрепинен мийнет ветеранлары аўҳалынан хабар алынды

Президентимиз тәрепинен ҳүрметли дем алыстағы урыс ҳәм мийнет ветеранлары пенсия жасындағы нураныйларымыздың ҳәзирги күндеги тыныш ҳәм абадан турмысымызға ҳәм аўыл хожалығындағы жетискенликлерге ерисип келген әдиўли хызметлери итибарға алынып, мүнәсип баҳалаў илажлары алып барылмақда.

Өзбекистан Республикасы аўыл хожалығы хызметкерлери күни мүнәсибети менен Қанлыкөл районы ҳәкимлиги ҳәм «Нураный» хорының районлық бөлими биргеликте район аймағындағы урыс ҳәм мийнет ветеранлары ҳәм аўыл хожалығы менен қурылыс тараўы пенсионер нураныйлар ҳалынан хабар алды.

Илажлар даўамында нураныйларымыз байрам менен қутлықланды ҳәм байрам саўғалары тапсырылды.

Дерек: qonlikol.rk.uz

Бөлимлер