Тахтакөпир районында нанбайхана ҳәм макарон цехы иске түсти

«Қундыз-Абыз» кәрханасының баслығы Қундызбай Қайпенов Тахтакөпир районы ора­йындағы қараўсыз қалған ески гастраном имаратын инвестиция киргизиў шәрти менен алып, бул жерде заманагөй нанбайхана ҳәм макарон цехын иске түсирди.

Ҳәзир кәрханада бирнеше жаслар турақлы жумыс орны менен тәмийинленип, бул жерде таярланған өнимлер аўыл халқынан тысқары  2-4-10-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери ҳәм районлық медицина бирлеспесине өз-ара шәртнама тийкарында жеткерилип берилмекте.

Бөлимлер