Нөкисте жаңадан «Жаслар» телеканалы жумыс баслады

Мәмлекетимизде жаслар ушын жаратып берилип атырған кең имканияларды сәўлелендириў мақсетинде Нөкисте «Жаслар-ТВ» телеканалы 21-январь күни өз жумысын баслады. Сондай-ақ, бул телеканал жаслар тәрепинен көптен күтилген телеканал есапланады. «Нөкис-ФМ» радиосы жанында шөлкемлестирилген бул телеканал Нөкис қаласы бойынша 70 км аралықта санлы телевидениеде тест режиминде көрсетип турыпты.

 

Нөкисте жаңадан «Жаслар» телеканалы жумыс баслады

 «Жаслар-ТВ» логотипин бириншилерден болып көрмектесиз!

 

 - Бул телеканал жаслар аудиториясына арналған болып, онда берилетуғын медиа контент тийкарынан жаслар ушын таярланады. Әсиресе, мәмлекетимиз тәрепинен жаслар ушын жаратып берилген кең имканиятлар ҳаққында мағлыўматлар бериледи. Жаслар аудиториясына арналған қарақалпақ тилиндеги миллий теле сериаллар, кинолар, жас қосықшыларды қоллап-қуўатлаўға, олардың дөретиўшилигин кең жәмийетшиликке таныстырыўға, жаслардың бос ўақытларын мазмунлы ҳәм керекли мағлыўматлар менен толтырыўға қаратылған көрсетиўлер, социаллық роликлер, басқа да медиа өнимлер исленип эфирге берилиўи режелестирилмекте, - дейди телеканал директоры Б.Ельманов.

Ҳәзир тест режиминде ислеп атырған «Жаслар» каналында қарақалпақ, өзбек, қазақ, рус ҳәм инглис тиллериндеги клиплер берилмекте. Бул каналда жақын күнлер ишинде телесериаллар, кинолар, балалар ушын мультфильмлер ҳәм басқа да қызықлы медиа өнимлер берилип басланады. Тест режиминен өткеннен соң «Жаслар»да қарақалпақ, өзбек ҳәм рус тиллеринде таярланған көрсетиўлер, кеўил ашар теле-шоулар ҳәр қыйлы таңлаў жарыслары, қарақалпақ тилине дубляж исленген теле сериаллар ҳәм кинолар таярланып эфирге берилиўи режелестирилмекте. Ең қуўанышлы тәрепи, телеканал өз жумысын жолға қойғаннан соң журналистика ҳәм телевидение тараўындағы жас кадрларға жаңа бос жумыс орынлары жаратылады.

Көптен күтилген телеканалды ҳәзирдиң өзинде жети жастан жетпис жасқа шекемги болғанлар тамаша етпекте. Себеби, алдын ҳеш бир телеканалдан берилмеген қарақалпақ эстрада қосықшыларының концертлери рекламасыз берилмекте. Жаслар тәрепинен көптен күтилген каналдың ашылыўы менен «Жаслар» телеканалы жәмәәтин сондай-ақ, барлық жасларымызды қутлықлаймыз. Телеканал жумысларына табыслар тилеймиз.

Лола Қаллыханова

Дерек: makan.uz

Бөлимлер