Сырт еллилер нәзериндеги «Айқулаш»

Хорезм ўәлаятының Хийўа қаласында 15-17-июль сәнелери аралығында миллий фольклор ҳәм аяқ-ойын ансамбльлери арасында биринши мәрте республикалық «Рақс сеҳри» атамасындағы фестивал өткерилди. Фестивалға Қарақалпақстан Республикасынан «Айқулаш» миллий фольклор ансамбли қатнасты. Фестивалды өткериўден гөзленген тийкарғы мақсет, елимиздиң ҳәр қыйлы аймақларында кең тарқалған миллий аяқ-ойынларды еле де терең үйрениў, миллий ансамбльлердиң бир-бири менен тәжирийбе алмасыўын тәмийинлеў болып есапланады. Фестивалда «Айқулаш»тың жигитлер топары қарақалпақ миллий аяқ-ойынлары болған «Шағала», «Бир кесе шай» сыяқлы ойынлары менен қатнасты. Жыйналғанлар, әсиресе, сырт елли мийманлар халқымыздың миллий аяқ-ойынларына үлкен қызығыўшылық билдирип, олардың келип шығыў тарийхы, миллий кийимлеримиз ҳәм олардың аңлататуғын мәниси бойынша Өзбекистан Республикасына мийнети сиңген көркем өнер ғайраткери Полат Мәдреймовтан кең түрде мағлыўматлар алды.

Фестивал жуўмақларына бола, П.Мәдреймов «Ең жақсы аяқ-ойын шөлкемлестириўшиси» номинациясы, ал ансамбльдиң жигитлер топары болса «Ең жақсы миллий аяқ-ойын атқарыўшысы» номинациясы бойынша жеңимпаз деп табылды.

Зийўар ЖАҚСЫБАЕВА,

Бердақ атындағы ҚМУдың журналистика бағдарының 3-курс студенти.

Бөлимлер