Бақша пулын төлеўде кимлерге жеңилликлер бериледи?

Мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери ҳәм мектеп-интернатлардағы балалардың тәмийнатына ҳақы төлеў тәртиби ҳаққындағы режеге тийкар мектепке шекемги билимлендириў мәкемелериндеги балалар улыўма санының 15 проценти шеңберинде кем тәмийинленген шаңарақлар перзентлери төлемнен азат етиледи. Бул ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлигиниң Telegram’дағы  “Huqiqiy ma’limleme QR” каналында хабар берилмекте. Бунда биринши нәўбетте ата-аналарынан бири ямаса екеўи I ямаса II топар майыбы болған кем тәмийинленген шаңарақ перзентлерине, сондай-ақ, орташа айлық жәми дәраматы ең төмен дәрежеде болған кем тәмийинленген шаңарақ перзентлерине жеңиллик бериледи.

Төлемнен азат етилетуғын кем тәмийинленген шаңарақ перзентлери дизими мәҳәлле тәрепинен берилген шаңарақтың мүлкий жағдайы ҳаққындағы мағлыўматнамаға ҳәм тийисли мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси ата-аналар комитетиниң жағдайына тийкар анықланады ҳәм қәлиплестириледи.

Төлемнен азат етилетуғын кем тәмийинленген шаңарақ перзентлери дизими ҳәр оқыў жылының 25-сентябрь күнине шекем тийисли мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси басшысының буйырығы менен тастыйықланады.

Дизимге кирмей қалған, сондай-ақ жыл даўамында анықланған кем тәмийинленген шаңарақлар перзентлери есабынан резерв қәлиплестириледи.

Төлемнен азат етилген балалардың мектепке шекемги билимлендириў мәкемесине қатнаўы (болыўы) тоқтатылыўы нәтийжесинде босап қалған орынлар резервтен толтырып барылады.

Төлемнен азат етилетуғын кем тәмийинленген шаңарақ перзентлери дизими ол тастыйықланғаннан кейин оқыў жылы даўамында қайта көрип шығылыўы мүмкин.

Буннан тысқары, балалардың физикалық ямаса ақылый раўажланыўындағы төмендеги нуқсанларында мектепке шекемги билимлендириў мәкемелеринде балалар тәмийнаты ушын ата-аналар төлеми өндирилмейди:

Сөйлеўиндеги аўыр нуқсанлар (ринолалия, дудықланыў, балалар афазиясы, руўхый-сөйлеў раўажланыўда аркада калыў);

Еситиўдеги аўыр нуқсанлар (II-IV дәрежедеги еситиў қәбилийетиниң жоқлығы (гереңлик));

көриўдеги аўыр нуқсанлар (көзи әззилер, бир көзиниң алмасының жоқ екенлиги (анофтальм) амблиопия ҳәм көзи қыйсық болған әззи көретуғынлар);

таяныш-ҳәрекетлениўиндеги нуқсанлар (бас мий, мойын, көкирек клеткасы, омыртқа, буўынлар ҳәм аяқлар операцияларының барлық түрлеринен кейинги жағдайы; мойын, көкирек клеткасы, омыртқаның идипатикалық деформациялары; кифоз, лордоз, кифосколиоз, аяқ пәнжелери ҳәрекетсизлиги, таяныш-ҳәрекетлениў ағзасы раўажланыў аномалиялары, артрозоартритлар; остехондропатия; хондродистрофия; балалар церебрал параличи; менингоэнцефалит пенен наўқасланғаннан кейин ҳәмде туўыў белгилеринен кейинги таяныш-ҳәрекетлениў ағзаларының барлық патологиялары (гемипарез, парапарез, монопарез ҳәм сол түрдеги плегиялар) полирадикулоневритлер ҳәм олардың ақыбетлери (асоратлари));

Қорақалпоғистон янгиликларини телеграмда кузатиб боринг -  https://t.me/kruzuz

Қорақалпоғистон янгиликларини facebook'да кузатиб боринг - https://www.facebook.com/groups/kruz.uz/

Қорақалпоғистон янгиликларини instagram'да кузатиб боринг - https://www.instagram.com/kruz.uz/

Бөлимлер