Қарақалпақстан Республикаси Ишки ислер министрлиги басшылары урыс ветеранларына 2 миллион сум муғдарындагы сыйлықты тапсырды

Жер жузлик урыс дэуири, бугинги тыныш татыу заманымызга жетиу жолындагы кыйыншылыклар, оларды женип бугинги гарезсиз заманда  тынышлыктын кадирине жетип жасаудын манисин тусинген инсан ушын арамыздагы урыс ветеранларынын жагдайынан хабар алыу хам парыз хам  карыз.

Екинши жер жузлик урыста фашизм устинен ерисилген жениске 73 жыл толыу мунасебети менен байрам алдынан Қарақалпақстан Республикаси Ишки ислер министрлиги басшылары Нурылла Абдуллаевтиң шаңарағында болып оған,  Өзбекистан Республикасы Ишки ислер министриниң сане мунасибети менен жоллаган кутлықлаўын ҳәмде 2 миллион сум муғдарындагы сыйлықты тапсырды.

Бугинги кунде пайтахтымыздагы «Ғәрезсизлик» мэкан пукаралары жыйынында жасап атырган екинши жер жузлик урыс катнасыушысы Нурылла Абдуллаев 18 жасында кокирегине ана ўатан тынышлыгын коргаудай улкен максетти туйди хам фашизим устинен ерисилген женисте тенсиз мәртлик хэм пидайылык көрсетти. 

Атамыздын шанарағы хәр дайым мийманлар менен толы. 

Быйыл омириндеги 94-бахарин карсы алган атамыздын бугинги тыныш татыў турмысымызга шукиршилиги көп. Президентимиздиң басламасы менен мамлекетлик сиясат дарежесине көтерилген кексе аўлад ўакиллерине көрсетилип атырған ғамкорлықтан миннетдар.

Буннан тысқары Қарақалпақтан Республикасы Ишки ислер органларында узақ жыллар хызмет етип ҳәзирги уақытта ҳурметли напақада болыўына карамастан өзиниң 87 жасында Қарақалпақстан Республикасы ишки ислер министрлиги Ветеранлар кеңеси баслығы лаўазымында ислеп киятырған мийнет фронты қатнысыўшысы Наўрызбай Таумуратов шаңарағында болып байрам менен қутлықлап баҳалы саўғалар тапсырды.

Хакыйкатында да, еслеу хам кадирлеу ен мукаддес миннет. Бугинги кунде бул сезимлер  алле кашан барлык жерлеслеримиздин  ар-намысы,  пухаралык уазыйпасына айланып кеткен десек алжаспаймыз.  Себеби, фашизм устинен ерисилген женис кымбатка тускенлигин елимизде жасап атырган ҳар бир шанарак,  ҳар бир инсан терен  анлайды.  

Урыс жылларында мийнет фронтында хызмет етип соң ишки ислер органларында хызметин дауам еттирген Қәдирбай Сейтақовтың ҳал жағдайларынан хабар алынып оған байрам саўғалары тапсырылды.

Қарақалпақстан Республикаси Ишки ислер министрлиги

Қорақалпоғистон янгиликларини телеграмда кузатиб боринг -  https://t.me/kruzuz

Қорақалпоғистон янгиликларини facebook'да кузатиб боринг - https://www.facebook.com/groups/kruz.uz/

Қорақалпоғистон янгиликларини instagram'да кузатиб боринг - https://www.instagram.com/kruz.uz/

Қорақалпоғистон янгиликларини odnoklassniki'да кузатиб боринг - https://www.ok.ru/kruz.uz

Бөлимлер