“Ideal Omega Turan” оқыӯ орайына мәрҳәмат!

Билим алыӯ ҳәм өз билимиңизди жетилистриӯди қәлесеңиз, сизди “Ideal Omega Turan” оқыӯ орйына мирәт етип қаламыз

“Ideal Omega Turan” оқыӯ орайында төмендеги пәнлер бойынша қәнигели устазлар тәрепинен сапалы билим бериледи:

- Инглис тили – бәрше дәрежеде оқыӯ курслары шөлкемлестирилген: басланғыш, орта, арнаӯлы CEFR B1 ҳәм IELTS дәрежеси;

- Корейс тили – бәрше дәрежеде оқыӯ курслары шөлкемлестирилген: басланғыш, орта, арнаӯлы тест (ТОПИК) дәрежеси;

Оқыӯ курслары өз исин жоқары меңгерген маманлар тәрепинен алып барылады. “Ideal Omega Turan” оқыӯ орайы өз искерлигин баслағанына көп болмаса да, үлкен жетискенликлерге ерисип атырғанлығын айрықша атап өтиӯ керек. Питкериӯшилеримиз арасында B1 бойынша 90% тен жоқары нәтийжелерге ерискен, IELTS бойынша 7.0-7.5 бал топлаған, корейс тил билими бойынша ТОПИК тестиниң жоқары басқышларынан өткен оқыӯшыларымыз бир қанша. Жоқары нәтийжелерге ерискен оқыӯшыларымыздың пикирлери:
Мийригүл: «Ideal Omega оқыӯ орайында жумыс алып барып атырған устазлар мениң В1 сертификатын алыӯыма үлкен жәрдем берди ҳәм мениң инглис тили билимим раӯажланыӯында қоллап-қуӯатлады. Сөзсиз, егерде сизлер де бул оқыӯ орайына барсаңыз, сизиң инглиз тили дәрежеңиз әлбетте күшейеди».

Айжамал:   «Ideal Omega оқыӯ орайы алдыма қойған мақсетиме – CEFR B1 сертификатына ерисиӯиме жақыннан жәрдем берди. Бәрше тил билимин жетилистириӯди қәлеӯшилерди усы оқыӯ орайына келиӯиңизди мәсләҳәт етемен»

Байланыс ушын мағлыӯматлар:

- Ориентир: 21 микрорайон, «Светлана» базары қарама-қарсы тәрепи

- Телефон: +99893 366 71 41

Бөлимлер