Қанлыкөл районында Халық депутатларының районлық Кеңесиниң гезектеги сессиясы болып өтти

Қанлыкөл районында Халық депутатларының районлық Кеңесиниң гезектеги сессиясы болып өтти.

Сессия регламентине муўапық күн тәртибиндеги мәселелер бойынша Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 8-августтағы «Аймақлардың жедел социал-экономикалық раўажланыўын тәмийинлеўге байланыслы тийкарғы илажлар ҳаққында»ғы ПҚ-3182-санлы Қарарының орынланыўы бойынша 1-сектор басшысы-район ҳәкими М.Қосназаров, 2-сектор басшысы-район прокуроры А.Каримбаев, 3-сектор басшысы-районлық ишки ислер бөлими баслығы Қ.Қабулов, 4-сектор басшысы-мәмлекетлик салық инспекциясы баслығы Т.Туреевлар өзлерине бириктирилген аймақларында 2-шерек даўамында сектор тәрепинен алып барылған жумыслар  бойынша есабатлары тыңланды.

Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 5-июнь күнги «Бюджет қаржылары базасын асырыў, жаңа жумыс орынларын жаратыў ҳәмде инвестиция жойбарларын әмелге асырыў» бойынша видеоселектор мәжилиси талапларының орынланыўы бойынша район ҳәкиминиң биринши  орынбасары А.Абдразақов, «Халыққа медициналық хызмет көрсетиў бойынша» районлық медицина бирлеспеси баслығы А.Аскаров, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2014-жыл 6-февральдағы «Өзбекстан Республикасында жасларға тийисли мәмлекет сиясатын әмелге асырыўға қаратылған қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы ПҚ-2124-санлы қарарының орынланыў барысы  бойынша Өзбекстан Жаслар аўқамы районлық Кеңеси баслығы Р.Қалимбетовлардың есабатлары додаланды.

Есабатларда, сектор басшыларының аймақларды раўажландырыў даўамындағы жетискенликлери менен бирге қатар кемшиликлери ҳәм оларды сапластырыўда үйрениўлер даўамында, секторлар бойынша жәми 2432 машқала анықланып, соннан 1566 машқала орнында унамлы шешилди, 137 машқала районлық, 22 машқала ўәлаят «Жол картасы»на киритилген, басқа мүрәжатлар тийисли мекемелерге тапсырмалар берилип, ҳәзирги күнде үйренилмекте.

Сектор аймақларында, колледж питкериўшилери 430 болып, олардан 411 жумыс пенен бәнтлиги тәмийинленген, районлық экономикалық көрсеткишлер бойынша 126,7 млн сўмлық экспорт өнимлер шығарылған. Сондай-ақ, коммерциялық банклердиң районлық бөлимлеринен 614,9 млн. сўм пуқаралар, 290,8 млн. сўм колледж питкериўшилери, 85,4 млн. сўм киши бизнес ушын кредит қаржылары ажыратылған.

Сессия күн тәртибиндеги мәселелер бойынша Президентимиз ҳәм Ҳүкиметимиз тәрепинен қабыл қылынған ҳуқықый-норматив ҳүжжетлер тийкарында сектор басшылары менен тийисли тараўларда  аймақлардағы халықтың социаллық жағдайы, мүрәжатлер бойынша алып барылып атырған жумыслардың барысы, режелери ҳәм әмелге асырылыўы лазым болған илажлары менен анықланған кемшиликлерди сапластырыўда ҳуқық қорғаў ҳәм пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары, жәмийетшилик шөлкемлер менен биргеликте ислесиўди жолға қойыўға шақырды.

Сессияда күн тәртибиндеги мәселелер бойынша исленетуғын илажлар менен жумыслар  белгиленип алынып,  тийисли қарарлар қабыл етилди.

Бөлимлер