Нөкисте абстракт ойлаў формасындағы картиналардың көргизбеси болып өтти

Нөкис қаласында художниклердиң абстракт ойлаў формасыдағы картиналардың көргизбеси болып өтти. Көргизбениң әҳмийетли тәрепи сонда, оннан белгили художниклердиң заманагөй усылда ислеген картиналары орын алған. Сондай-ақ, көргизбедеги картиналардан художниклердиң дөретиўшилигиндеги үлкен бурылыс ҳәм жаңалықлар сезиледи. Көргизбениң атамасы да жыйналғанларда қызығыўшылық оятты, яғный, көргизбе Нөкис қаласындағы халықтың тили менен айтқанда «108-бурылма» да болып өткенлиги себепли, «108-бурылыс» деп аталған.

Бөлимлер