20-июль – 14-август аралығында Қарақалпақстанда санлы телеузатыўларда үзилислер болыўы мүмкин

 

2018-жылдың 16-июль – 14-август күнлери аралығында саат 01:00 ден 12:00 ге шекем Өзбекстан көлеминде режелестирилген профилактикалық жумыслар алып барылады. Бул ҳаққында «UZDIGITAL TV» компаниясы Xabar.uz сайтына хабар берген.
Профилактика жумысларының Қарақалпақстан Республикасында алып барылыў сәнеси 20-июль – 14-август күнлерине туўра келеди. Сол мүнәсибет пенен телеканалларда көрсетилген ўақыт аралығында (01:00 ден 12:00 ге шекем) эфир ўақытша тоқтатылады.
Компания санлы телевидение пайдаланыўшыларынан келтирилген қолайсызлықлар ушын алдын ала кеширим сораған.
Төменде сиз Қарақалпақстан аймағында алып барылатуғын профилактика жумысларының сәнеси ҳәм ўақты менен толық танысыўыңыз мүмкин.

20-июль – 14-август аралығында Қарақалпақстанда санлы телеузатыўларда үзилислер болыўы мүмкин

Karinform.uz Ислам Матеков.

Бөлимлер