Нөкис районының «Ең үлгили қайната»сы анықланды, ол Кеңесбай Розимбаев

«Ең үлгили қәйината» таңлаўының Нөкис районлық басқышы болып өтти. Таңлаўға

райондағы аўыл ҳәм мәкан пуқаралары жыйынында жасаўшы 9 қәйината қатнасты. Таңлаў қатнасыўшылары 3 шәрт, дәслеп өзлерин таныстырыў, соң сораў-жуўап ҳәм сахналық көринис шәртлери бойынша беллести. Бул ҳаққында район ҳәкимлиги хабар берди.

Солай етип, таңлаў жуўмағында «Төктаў» МПЖдан Кеңесбай Розимбаев 1-орынды, «Қырантаў» АПЖдан Рамазан Жанназаров 2-орынды ҳәм «Арбашы» АПЖдан қатнасқан қәйинаталар Марат Зайрбеков 3-орынларды ийеледи.

Жеңимпазлар районлық мәҳәллелер Кеңеси тәрепинен естелик саўғалар менен сыйлықланды.

Нөкис районның «Ең үлгили қәйината»сы анықланды

 

Нөкис районның «Ең үлгили қәйината»сы анықланды

 

 

Бөлимлер