Республика бойынша тек ғана 28 нотариус имтиҳаннан «ағла» баҳа алды

Халықтың ең көп иси түсетуғын системалардан бири нотариат тараўы. Сонлықтан, олардың жумысын баҳалаўдың арнаўлы системасы да иске түсирилген.

Халықтың нотариуслар искерлиги менен байланыслы түсип атырған шағымларын үйрениў тийкарында өткерилген үйрениўлерде көп жағдайларда даўлар өз тастыйығын таўып атыр.

Сонғы ўақытта бул әмелият себепли 27 нотариусқа тийисли интизамий жаза шаралары қолланылған еди.

ЎзАның мәлим етиўинше, Әдиллик минитсрлиги тәрепинен нотариал мәкемелери нотариусларының жумыс искерлиги сапасын баҳалаў системасы да жолға қойылған.

Үйрениўлер нәтийжеси бойынша Республика көлеминде 651 нотариустан 28иниң жумысы «ағла», 268и «жақсы», 278и «қанаатландырарлы» ҳәм 77и болса «қанаатландырарсыз» деп баҳаланды.

 

Аўдарма: makan.uz

Бөлимлер