Қарақалпақстанлы студент "Innoweek" инновациялық идеялар ҳәптелигинде номинация женимпазы болды

Алдын хабар етилгениндей, 22-26-октябрь күнлери Ташкент қаласында "Innoweek" инновациялық идеялар ҳәптелиги болып өтти. Усы халықаралық ҳәптеликте Қарақалпақстан Республикасынан ТИТУ Нөкис филиалының студент жаслары өз инновациялиқ жойбарлары менен белсене қатнасты ҳәм олар арасынан Давид Қонарбаев "Жас инноватор" номинациясы бойынша жеңимпаз болды. Ҳәптеликте шет елллердиң илимий инновациялық орайлары,  технологиялық агентликлер, технопарк инвестициялық қорлар қатнасты. 

 

 

–Мен бул ҳәптеликте өзимниң "Қалпақша" атлы  жойбарым менен қатнастым, – дейди Д.Қонарбаев. – Усы ислеп шыққан жойбарымның әҳмийетли тәрепи сонда, ол мектепке шекемги билимлендириў мәкемелериниң тәрбияланыўшылары инглиз тили әлипбесин избе-из ядлап алыў ҳәм үйрениўде бир қанша қолайлықларды жаратады. Яғный, ҳәр-қыйлы интерактив усыллар арқалы жас балалар инглиз тилин үйренеди.

 

 

 

ТИТУ Нөкис филиалы баспасөз хызмети

 

Бөлимлер