Нөкис район ҳәкими жаслар менен ушырасты

Район ҳәкимлигиниң мәжилислер залында Өзбекстан Республикасы Конституциясының 26 жыллық байрамы мүнәсибети менен “Өзбекстан жаслары – жаңа заман қурыўшылары!” ураны астында “Ҳәким ҳәм жаслар” атамасында ушырасыў кешеси шөлкемлестирилди.

Ушырасыўға район ҳәкими А.Сейтахов қатнасып район жасларының бир қатар усыныс ҳәм пикирлерин тыңлады.

Билдирилген усыныс ҳәм пикирлер сол жердиң өзинде унамлы шешимин таўып, келешекте олардың орынланыўы белгилеп алынды ҳәм сораў-жуўаплар менен даўам етти.

Ушырырасыў даўамында Жаслар аўқамы тәрепинен өткерилип келинген илажларда жетискенликке ерискен ҳәм бир қатар белсенди жасларға район ҳәкиминиң дипломы тапсырылды.

Буннан басқа да районлық Жаслар аўқамы тәрепинен район аймағынан узақта жайласқан 29-санлы мектептиң оқыўшысы М.Таңатаровқа мектепке қатнаўы узақ болғанлықтан бир дана велосепед салтанатлы түрде тапсырылды.

Бөлимлер