Қурылысы тамамланған имаратларды пайдаланыўға қабыл етиў тәртиби қалай әмелге асырылады

Мәмлекетимизде «Электрон ҳүкимет» системасыныӊ қәлиплестирилиўи пуқаралар ҳәм исбилерменлик субъектлерине артықша бюрократиялық тосықынлықларды шетлеп ѳткен ҳалда мәмлекетлик хызметлерден пайдаланыўына жол ашып берди. Ҳәзирги күнде Ѳзбекстан Республикасы бирден бир интерактив мәмлекетлик хызметлери порталы мәмлекетлик хызметлерди кѳрсетиў ушын бирден бир хабар майданшасы сыпатында белгиленип,  мүрәжет етиўшилер онлайн түрде бирден бир интерактив мәмлекетлик хызметлери порталы арқалы (my.gov.uz) яки ѳзи жасап турған жердеги Мәмлекетлик хызметлер орайы арқалы мәмлекетлик хызметлерден пайдаланыўына барлық имканиятлар жаратылған.

      Ѳзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниӊ 2018-жыл 18-май күнги Архитектура ҳәм қурылыс тараўында мәмлекетлик хызметлерди кѳрсетиўдиӊ айрым ҳәкимшилик регламентлерин тастыйықлаў ҳаққындағы 370-санлы қарарына тийкарында “Қурылысы тамамланған қурылыс ҳәм имаратларды пайдаланыўға қабыл етиў бойынша мәмлекетлик хызметлер кѳрсетиўдиӊ ҳәкимшилик регламенти” тастыйықланды.

      Усы регламентке тийкар, мүрәжет етиўши  жергиликли мәмлекетлик хызметлер орайына келип мүрәжет еткенде орай хызметкери тәрепинен арза бериўшиниӊ атынан элкектрон сораўнаманы толтырылады. Сораўнаманы толтырыў ушын имарат ийесине турақ жай қурыўы ушын жер орын ажыратылғанлығы ҳаққында ҳәкимниӊ қарары болыўы кекек. Арза бериўшиден сораўнамада кѳрсетилмеген мағлыўматлар, басқа ҳүжжетлерди талап етиў қадаған етиледи.

      Мәмлекетлик хызмет кѳрсетилгени ушын еӊ кем ис ҳақыныӊ 30 пайызы муғдарында жыйым тѳлеми ѳндириледи.

       Арза бериўши тәрепинен сораўнамада натуўры мағлыўмат кѳрсетилиўи, мәмлекетлик хызмет кѳрсетилиўи ушын жыйымды тѳлемеў мәмлекетлик хызметти кѳрсетилмеўине тийкар болады.

      Сораўнама сол күни бир сааттыӊ ишинде мекемелерара электрон бирге ислесиў системасы арқалы ўәкилликли орган болған Қарақалпақстан Республикасы мәмлекетлик жер дүзиў ҳәм кѳшпес мүлк кадастр карханасы филиалына жибериледи. Ўәкилликли орган сораўнама келип түскен күнинен баслап 5 ис күн ишинде орынға барып объектти үйренип шығып, имаратты пайдаланыўға қабыл етиў далалатнамасыныӊ проектын ислеп шығады ҳәм сол күни электрон түрде келисиў ушын жеке тәртипте үй жай қурыў объектин пайдаланыўға қабыл етилип атырғанда район(қала) қурылыс бѳлимине  ал,  жеке тәртипте үй жай қурыў объекти болмаған объектлерди (натурақжай объектлери)пайдаланыўға қабыл етилип атырғанда қурылыс органы ҳәм ўәкилликли органлар болған жергиликли мәмлекетлик санитария бақлаў орайы, ѳрт қәўипсизлик бѳлими ҳәм қурылыс тараўын бақлаў  бойынша жергиликли инспекцияларға далалатнаманы келисиў ушын жибериледи. Усы ўәкилликли органлар 3 ис күни ишинде имаратты пайдаланыўға қабыл етиў далалатнамасыныӊ проектине келисим береди ямаса келисим бермеўдиӊ анық себеплерин ҳәм нызам ҳүжжетлери нормаларын кѳрсеткен ҳалда оны рад етеди.

     Қурылыс органы ҳәмде ўәкилликли орган тәрепинен қурылысы (реконструкциясы)тамамланған имаратты пайдаланыўға қабыл етиў далалатнамасы келисилгеннен соӊ Қарақалпақтан Республикасы мәмлекетлик жер дүзиў ҳәм кѳшпес мүлк кадастр карханасы филиалы тәрепинен мәмлекетлик хызметлер орайына далалатнама электрон түрде жеткериледи.

     Мәмлекетлик хызметлер орайы мүрәжет етиўшиниӊ талабы бойынша қурылысы (реконструкциясы) тамамланған имаратты пайдаланыўға қабыл етиў далалатнамасын электрон түрде ямаса қағаз формада шығарып, ѳзиниӊ мѳрин басады ҳәм мүрәжет ийесине усынады.

    Соны атап отиуи керек бул тәртиплер Ѳзбекстан Республикасын раўажландырыў мәмлекетлик дәстүрлерине киритилген объектлер қурылыўы ҳәм үлгили жойбарда  қурылған жеке тәртиптеги үй жайларға қарата қолланылмайды.

 

 

 

Нѳкис қаласы мәмлекетлик хызметлер орайы жетекши қәнигеси А.Базарбаев.

Бөлимлер