Мойнақ районы ҳәкиминиң район исбилерменлерине мүрәжааты!

Ҳүрметли пуқаралар! Ҳүрметли исбилерменлер! Ҳәммеңизге мәлим ҳүрметли Президентимиздиң айрықшы итибары нәтийжесинде Мойнақ районында ҳәмме тараўларда кең көлемли жуымслар әмелге асырылыўы белгиленген болып, соннан жергиликли халықтың бәнтлигиниң тәмийинлениўи ең әҳмийетли мәселелердиң бири болып қалмақта.

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2019 жыл
16 январдағы “Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын комплекс социаллық-экономикалық раўажландырыў ис-иләжлары ҳаққында”ғы 37-санлы қарарына муўапық 2019-2021-жылларда санаат, хызмет көрсетиў ҳәм аўыл хожалығы тараўларында жәми 26 трлн
972 млрд.сўмлық 75 жойбарды әмелге асырыў нәтийжесинде 1697 жаңа турақлы жумыс орынларын жаратыў белгиленген.

Бүгинги күнге улыўма бахасы 76,5 млрд.сўмлық 46 жойбар иске қосылып, жәми 282 жаңа жумыс орынлары жаратылды.

Ҳүкиметимиз тәрепинен Мойнақ районының социал-экономикалық раўажланыўын тәмийинлеў мақсетинде қабыл етилген бир неше қарарлар тийкарында исбилерменликтиң раўажланыўына қолайлы шараятлар жаратылып берилди. Атап айтқанда 2027-жылдың 1-январына шекем Мойнақ районының жеке исбилерменлери салық төлемлеринен, район аймағындағы санаат жөнелисиндеги кәрханалар салықтың ҳәмме түрлеринен азат етилген болса, бажыхана төлемлеринде де жеңилликлер белгиленген.

Ҳүрметли Президентимиздиң Мойнақ районын шарўашылық, балықшылық ҳәмде туризм тараўларына қәнийгелестириў бойынша усынысының өзиде районымызда усы тараўлар менен шуғылланыў ушын кең имканиятлар бар екенлигин аңлатады. Районымызда шарўашылық ушын мөлшерленген 8801 гектар майдан, балықшылық тараўы ушын 60 мың гектар тәбийий көллер бар болып, бул көллерден жылына 5700 тн балық жетистириў имканиятына ийе. Сондай-ақ, туризм тараўы бойынша районымызда 22 объект туристлер ушын хызмет көрсетип келмекте.

Ҳүрметли пуқаралар! Усындай жаратылған кең имканиятлардан пайдаланып, киши бизнес кәрханаларын жаратыўға, жеке исбилерменлик пенен шуғылланыўға шақыраман.

Бүгин Мойнақшылар үлкен тарийх басында турып, усы тарийхты сизлер менен биргеликте жаратамыз деген үмиттемен.

Мойнақ районы ҳәкими Е.И.Еденбаев

Бөлимлер