Интеллектуал мүлклер қорғалыўда

Усы жылдың 13-декабрь күни Қарақалпакстан  Республикасы Әдиллик министрлигинде Өзбекстан Республикасы Әдиллик министрлиги жанындағы  Интеллектуал мүлк агентлиги тәрепинен әмелий семинар шөлкемлестирилди.


Семинарда Әдиллик министрлиги жанындағы  Интеллектуаллық мүлк агентлигиниң санаат үлгилери бөлими баслығы  Абдужалил Ўринбоев қантасып, интеллектуллық мүлклердиң қорғалыўы, ҳәм тараўдағы ҳуқықый тийкарлар ҳақкында мағлыўмат берди. Сондай ақ,Товар белгиси не?, Товар белгиси қандай тәртипте дизимнен өткериледи?Товар белгисине байланыслы гуўалық бул қандай ҳүжжет? Ойлап табылған өнимге патент бериў тәртиби қандай?  мине усы сыяқлы сораўлар шеңбериде семинар даўам етти.


-«Ҳәр қандай өним яки идеяны биз жаңалық деп айталмаймыз, ойлап табылған өним дүньяда биринши мәрте қолланылыўы лазым ҳәм ол Өзбекстан Республикасы Әдиллик министрлиги жанындағы  Интеллектуал мүлк агентлигиниң ҳүжжетин алғаннан соң тән алынады» дейди, А.Ўринбоев.
Семинарда қатнасыўшылар қызықтырған сораўларына жуўаплар алды.


Мағлыўмат ушын атап өтемиз, Интеллектуаллық мүлк агентлиги Өзбекстан Респбликасы Президентиниң 2019-жыл 8-февральдағы 4168-санлы қарары тийкарында Өзбекстан Республикасы Әдиллик министрлигине өткерилди. Агентлик ителлектуаллық мүлк тараўында мәмлекетлик сиясаттың әмелге асырылыўын тәмийинлеп, ойлап табыўлар, пайдалы моделлер, санаат үлгилери, товар белгилери ҳәм басқада интеллектуаллық мүлк объектлерин ҳуқықый қорғаў бойынша өз искерлигин алып барады.
 
Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлиги

Бөлимлер