Нөкисте жер силкиниўи сезилди

Бүгин 20-декабрь күни Ташкент ўақты менен саат 16:39 да Аўғанстанда жер силкиниўи жүз берди, деп хабар бермекте uzreport.news сайты.

АЖМ Сейсмопрогностикалық мониторинг Республика орайының берген мағлыўматына қарағанда жер силкиниўиниң координаталары төмендегише:

36,64 градус арқа кеңлик, 70,36 градус шығысқа қарай узынлық. Магнитуда=6,5 тереңлик ҳ=202км.

Жер силкиниўи Ўзбекстан аймағында төмендегише сезилди:
Ташкент 524км; 3 балл
Наманган 498 км; 3 балл
Әндижан 492 км; 3 балл
Ферғана 434 км; 3 балл
Гүлистан 449км; 3 балл
Жиззақ 444 км; 3 балл
Самарқанд 448 км; 3 балл
Бухара 624 км; 3 балл
Термиз 281 км; 4 балл
Қарши 472 км; 3 балл
Наўайы 579 км; 3 балл
Ургенш 1000 км; 2 балл
Нөкис 1124 км; 2балл

Дерек: "Zaman.uz"

Бөлимлер