Рәсмий жуўап: Бул жерде тез арада пиядалар ушын көпир қурылады

Сиздиң мүрәжатиңиз Карақалпақстан Республикасы жол ҳәрекети Қәўипсизлик Басқармасы хызметкерлери тәрепинен  үйренилип шығылды. Бул орында яғный Е.Алакөз бенен Т.Кайыпбергенов көшеси кесилиспесиндеги пиядалар отиў орнындағы кемшиликлерди сапластырыў бойынша Жол хожалык карханасына тийисли көрсетпелер берилди, хәмде жақын күнлерде бул орынға пиядаларға хәм транспорт баскарыўшыларына қолайлықлар жарытыуў мақсетинде пиядалар ушын арналған көпир қурылысын баслаў режеге киритилген.

Кр ИИМ ЖХКБ Баспа соз топары хызмети ага инспекторы ага лейтенант Салауат Каллибеков

Бөлимлер