"Хожан аўыл"дағы нызамсыз қурылған имаратлар бойынша Нөкис қаласы ҳәкимлигиниң рәсмий жуўабы

«@SIZDANTELEGRAM» каналында Нөкис қаласы Хожан аўыл елатлы пункти пуқаралары атынан «Аймағымыз шөл жер еди. Қарыз алып, барымызды сатып жай салған едик. Енди болса нызамсыз қурылған деген бәне менен жайларымызды бузып тасламақта. Президентимиз жәриялаған үй-жайды ҳүжжетлестириў акциясына төлеўге пулымыз болмағаны себепли қатнаса алмай қалдық. Хош енди биз не қыламыз…» деген мазмунда мүрәжат жәрияланған еди.

Бул бойынша Нөкис қалалық қурылыс бөлими төмендегилерди мәлим етип билдиреди.
Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 10.12.2018-жыл 654-санлы қарары менен «Нөкис қаласы «Қутлы мәкан» МПЖ аймағынан Нөкис мәмлекетлик тоғай хожалығы есабындағы жер майданының бир бөлегин Нөкис қаласы Ҳәкимияты жер фондына қайтарып алыў ҳаққында»ғы 01/11-2199-санлы қарары тастыйықланған. Яғный, «Грачевка» елатындағы улыўма майданы 187 га жер орны қалалық жер фондына өткерилген.

Нөкис қаласы бас жобасына муўапық имаратлары бузылған пуқараларға сол аймақтан жеке тәртипте турақ-жай имаратлары қурылысы ушын жер орынларын ажыратып бериў мақсетинде сол аймақтың нәўбетши картасы ислеп шығылды ҳәм белгиленген нызам талапларына муўапық имаратлары бас жобаға муўапық бузылыўға түскен пуқараларға усы аймақтан Ҳәкимлик тәрепинен жер усаткалары ажыратылып берилди.

Бул пуқаралар өзлерине ажыратылған жер участкаларында белгисиз пуқаралар тәрепинен нызамсыз қурылыслар қурылып атырғанлығы бойынша бир неше мәрте қала Ҳәкимлигине мүрәжатлар еткен.

Ҳәкимлик тәрепинен бир неше мәрте ескертилиўине қарамастан, «@sizdantelegram» телеграм каналына мүрәжат еткен пуқаралар усы жер участкаларын өзбасымшалық пенен ийелеп, нызамсыз түрде қурылыслар қурған. Үйрениўлер барысында усы нызамсыз қурылысларды қурған пуқаралар өз сөзлеринде бул жер участкаларын жынайый дәрамат табыў мақсетинде өзлерине «жер участкаларын бериўши орган хызметкерлери» деп таныстырған белгисиз пуқаралардан сатып алғанлығын, айтып өтти. Яғный, бул пуқараларға жер участкаларын нызамға қайшы рәўиште сатып, қәлбеки ҳүжжетлер таярлап, нызамсыз қурылысларын ҳүжжетлестирип бериўди ўәде етип, исенимине кирген.

Нәтийжеде, бул пуқаралар жынайый топар ағзаларының нызамсыз ис-ҳәрекетлерине, жалған ўәделерине исенип басқа бир пуқаралардың атына рәсмийлестирилген жер участкаларында үй-жай қурыў ушын нызамсыз қурылыс жумысларын алып барған.

Сонлықтан Нөкис қаласы Ҳәкимлиги, қалалық Прокуратура, қалалық Ишки ислер уйымлары жумысларын муўапықластырыў басқармасы ҳәм басқа да тийисли уйымлар менен биргеликте «Грачевка» елаты аймағындағы бир қатар нызамсыз қурылыслар сапластырылды.

Сондай-ақ, ҳәзирги күнде жоқарыда атап өткенимиздей, өзлерин «жер участкаларын бериўши орган хызметкерлери» деп таныстырып, пуқараларға жер участкаларын нызамға қайшы рәўиште сатып, қәлбеки ҳүжжетлер таярлап, нызамсыз қурылысларын ҳүжжетлестирип бериўди ўәде етип жүрген бир қатар пуқаралардың ис-ҳәрекетлери ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлери тәрепинен үйренилип, нызамлы шара қолланыў бойынша тийисли сорастырыў жумыслары алып барылмақта.

Пуқараларға еслетпе ретинде соны да айтып өтпекшимиз Өзбекстан Республикасы Жер кодексиниң 16-статьясында: Жер мәмлекет мүлки – улыўмамиллий байлық, оннан ақылға муўапық пайдаланыў зәрүр, ол мәмлекет тәрепинен қорғалады ҳәмде алды-сатты етилмейди, алмастырылмайды, саўға етилмейди, гиреўге қойылмайды, деп көрсетилген.

Ал, Өзбекстан Республикасы Жер кодексиниң 23-статьясында: Жер участкаларын ажыратып бериў Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети, ўәлаятлар, Ташкент қаласы, районлар, қалалар ҳәкимлери тәрепинен нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте әмелге асырылады, деп келтирилген.

Нөкис қаласы Ҳәкимлигиниң Баспасөз хаткери.

Дерек: zaman.uz

Бөлимлер