: Ай тутылыўы

17-июль күни түнде Ай тутылыўы болады. Қубылысты елимиздиң барлық аймақларында бақлаў мүмкин

17:21, 15.07.2019 1424

Айдың белгили бир дәрежеде тутылыўы 16-июльдан 17-июльға өтер түнде жүз береди. Бул ҳаққында Өзбекстан Илимлер Академиясы…

Бөлимлер