: Нөкис Орайлық дийхан базары

Нөкис Орайлық дийхан базарында мал гөши арзанласты

16:39, 24.07.2017 1729

Соңғы ўақытлары Нөкистеги Орайлық дийхан базарында бир килограмм мал гөшиниң баҳасы 28-30 мың сўм болып кеткени…

Бөлимлер