: Периште

Бахадыр Аманның биринши кинофильми ямаса кинофильмды қандай қылып арзан тусирсе болады?

10:11, 15.04.2018 1515

Алдын анонс еткенимиздей "Периште" кинофильми   cүретке алынған еди. 21-март куни кинофильмның ақырғы саҳналық кўринислери сүретке алынды. Белгилеп отиўимиз тийис, режиссёр ҳәм сүретке…

«Периште» көркем фильми қашан эфирге узатылады?

13:29, 18.02.2018 1299

Қарақалпақстандағы белгили студиялар менен биргеликте «Периште» атлы көркем фильм сүўретке түсирилмекте. Оның режиссёры Баҳадыр Омонбоев. Бул…

Бөлимлер