: Санитария шыпакери

Санитария шыпакериниң ўазыйпасы неден ибарат?

10:42, 17.01.2017 1347

Көплеген кеселликлердиң қоршап турған экосистеманың, анығырағы, социал орталықтың инсан организмине кери тәсирлеринен келип шығатуғынлығы әййемги заманлардан-ақ…

Бөлимлер