: алдаўшы

«Тили майлы» алдаўшы

17:59, 23.01.2018 1044

Базыбиреўлер бар, өзгелердиң исениўшеңлигинен пайдаланып, қыянет етиў жолы менен оларға тийисли болған мал-мүлкке ийелик етиўди мақул…

Бөлимлер