: дүкан

Онлайн дүканлардан алынған өнимлер қәўипсиз бе?

16:15, 13.07.2020 441

Amazon, Aliexpress, Ebay, Wish онлайн платформаларынан сатып алынған өнимлер қәўипсизлик тест сынағынан өтпеди. Бул ҳаққында Өзбекстан…

Бөлимлер