: имла сөзлиги

Жаңалық! Әлипбеге өзгерис киргизилгеннен кейин дәслепки Қарақалпақ тилиниң имла сөзлиги баспадан шықты!

16:39, 26.01.2018 1399

2017-жылы «Билим» баспасынан «Қарақалпақ тилиниң имла сөзлиги» баспадан шықты. Бул китап 4000 тиражда басылып шығарылған болып,…

Бөлимлер