: мийманлары

Ҳүрметли республикамыз турғынлары ҳәм мийманлары, исбилерменлер, фермерлер, өнерментлер!

11:11, 25.04.2017 1318

Өзбекстан Республикасы Президенти саўғасы ушын «Ташаббус-2017» таңлаўының қала ҳәм район басқышлары болып өтип, жеңимпазлар анықланды ҳәм…

Бөлимлер