: полиэтилен труба

Нөкисте полиэтилен трубалар кәрханасы иске түсти

09:15, 26.07.2017 1235

Журтбасшымыздың усы жыл 20-21-январь күнлери республикамызға келип, халық пенен пикирлесип, республикамызды социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў, инфраструктураны жақсылаў,…

Бөлимлер