: BACARDI

“BACARDI” ресторанындағы унамсыз ўақыяға Нөкис қаласы ҳәкимлигиниң мүнәсибети

12:53, 31.01.2020 6847

Мүнәсибет ЖАСЛАРЫМЫЗДЫ МИЛЛИЙЛИГИМИЗДЕН УЗАҚЛАСТЫРМАЙЫҚ... Ямаса “BACARDI” ресторанындағы унамсыз ўақыяға көз-қарас... Ҳәзирги күнде барлық социаллық тармақларда, интернет…

Бөлимлер