Киличов Назарбай Раджапбаевичнинг филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Киличов Назарбай Раджапбаевичнинг 10.00.01 – Ўзбек тили ихтисослиги бўйича “Қадимги туркий тил лексикаси тараққиёт тамойиллари (“Олтун ёруғ” асари мисолида)” мавзусидаги филология фaнлaри бўйичa фaлсaфa дoктoри (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши ҳимояси Урганч давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.03/30.12.2019.Fil.55.02 Илмий кенгашнинг 2020 йил 26 июнь куни соат 1000 даги мажлисида бўлиб ўтади.

 

Манзил: 220110, Урганч, Ҳамид Олимжон кўчаси, 14-уй.

 

Тел/факс: (99862) 224-67-00; факс: (99862) 224-67-00.

 

e-mail: contact@urdu.uz.

Бўлимлар