"Қарақалпақстан" телеканали ТВ Дастури (11-июн)

6.00, 17.55 Көрсетиўлер тартиби

6.05 Концерт бағдарламасы

7.00, 12.00 "Ассалашма алейкум, Қарақалпақстан"

7.40, 13.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 "Хабар"

8.00 "Гаўҳар сөзлер"

8.20 "Саламат болың"

8.50 "Оби ҳаёт". Мовий кенгликлар қарида. Ҳ.Ф.

9.15 "Жалғыс қус". Т/c

10.20 "Жалан аяқ" К/ф

12.40 М/Ф. "Простоквашиналы"

13.10 "Огей қыз" Т/C

13.50 “Марс тутқыны"

16.10 "Қуяш” Ҳ.Ф.

17.10  “Севгим тилсими” Т/c

18.10 М/с "Кушиклер патрули"

19.15 "Сазлар сыйқыры"

19.35 "Саламат ана – саламат бала"

20.20 "Теле-маркет"

20.30 "Аталар шайҳанасы"

21.10 "Йош"

21.20 "Қарақалпақ адебияти"

21.25 "Айқулақ"

21.55 “Билим ринг”

22.25-24.00 “Кунлерден бир күни”Бўлимлар