Әдиллик министрлигине жәми 68 дана мүрәжат келип түсти

Өзбекистан Республикасының алдына қойған тийкарғы мақсетлериниң бири пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийнлеў, оларға мүнәсип турмыс шәраятын жаратып бериўден ибарат болып есапланады.

Өзбекистан Республикасы Конституциясының 2-статьясында мәмлекет халықтың ерк-ықрарын билдиреди, оның мәплерине хызмет етеди. Мәмлекетлик уйымлар ҳәм лаўазымлы шахслар жәмийеттиң ҳәм пуқаралардың алдында  жуўапкерли деп, 35-статьясында болса ҳәр бир шахс тиккелей өзи яки басқалар менен бирге ўәкилликли мәмлекетлик уйымларға, мекемелерге яки халық ўәкиллерине арза, усыныс ҳәм шағым менен мүрәжат етиў ҳуқықына ийе деп белгиленген.

Усыған көре, пуқараларымыздың ҳуқық ҳәм еркинликлерин, олардың нызамлы мәплерин сөзсиз тәмийинлеў мақсетинде, мәмлекетимизде 2016-жылдың 24-сентябрь күнинен баслап физикалық ҳәм юридикалық шахслар тәрепинен мәмлекетлик уйымларға жолланған мүрәжатларындағы мәселердиң өз ўақтында шешилиўин тәмийинлеўге қаратылған жумысларды түптен жетилистириў ушын Өзбекистан Республикасы Бас министриниң интернет тармағындағы виртуал қабыллаўханасы өз искерлигин баслады.  

Бул бойынша виртуал қабыллаўхана арқалы Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлигине 2016-жылдың төрт айы  даўамында физикалық ҳәм юридикалық шахслардан жәми 68 дана мүрәжат келип түсти. Мүрәжатлардың 63 данасы көрип шығылып, белгиленген тәртипте шешилди. Усыдан мүрәжатлардың 6 данасы қанаатландырылды, 56 данасына белгиленген нызам талапларына тийкар ҳуқықый түсиник берилди, 1 данасын көрип шығыў министрлик ўәкиллигине тийисли болмағанлығы себепли қайтарылды. Мүрәжатлардан 3 данасы тийислиги бойынша басқа мәкеме ҳәм шөлкемлерге жиберилди. 2 данасы аноним деп табылып, көрместен қалдырылды.

Мүрәжатларға тийкар мәкемелерге 1 дана усыныс, 1 дана ескертиў, 1 дана ҳәкимшилик жуўапкершиликке тартыў бойынша ҳәмде судларға 118 млн. 345 мың 365 сўмлық 4 дана даўа арзалар киритилди.

Киритилген тәсир шараларына көре, 1 шахс ҳәкимшилик жуўапкершиликке тартылды ҳәмде 118 млн. 345 мың 365 сўм қаржы қайтарылды.

Маселен, министрликке Қараөзек районында жайласқан «Қараөзек Барс» жуўапкершилиги шекленген жәмийет баслығы М. Жумабаеваның «Тақыятас дән өнимлери» АЖинен «Автомобилтранспортында жүк тасып бериў ҳаққында»ғы дүзилген шәрнамаға тийкар төлениўи лазым болған пул қаржыларын өндирип бериўде әмелий жәрдем сораған мүрәжаты бойынша 109 433 900 сум өндириў ҳаққында судқа даўа арза киритилди. Қарақалпақстан Республикасы Хожалық судының 2016-жыл 8-ноябрь күнги 23-1602/11406-санлы уйғарыўы менен даўа талабы толық қанаатландырылды. 

Алып барылған таллаў нәтийжелерине муўапық, жәми келип түскен мүрәжатлардан 4 мийнет мәселелери бойынша, 1 мүрәжат билимлендириў тараўына, 2 мүрәжат социаллық қорғаўға, 14 мүрәжат үй-жайға тийисли нызамлар бойынша, 6 мүрәжат жер участкаларын ажыратыў бойынша, 3 мүрәжат шәртнамалардың орынланыў мәселесинде, 6 мүрәжат нотариат мәселелери, 10 мүрәжат ПҲАЖ мәселелери бойынша, 6 мүрәжат суд қарарлары бойынша ҳәм 16 мүрәжат басқа мәселелер бойынша  келип түскен.

Бөлимлер